BOSKRUPA.ba
Bosanska Krupa

Hoće li 511.slavna brigada napokon dobiti svoj muzej?

Na 23.sjednici općinskog vijeća Bosanska Krupa koja je održana 6.septembra vijećnik Muhidin dr Šertović je pokrenuo inicijativu za izgradnju „ Muzeja 511.slavne bbr“ u Bosanskoj Krupi.

U inicijativi dr.Šertovića između ostalog stoji:

„Mišljenja sam da je poslije skoro 23 godine od oslobođenja došlo vrijeme da se i u samom centru općine Bosanska Krupa izgradi „Muzej 511.sbbr.“ i zbog toga pokrećem ovu inicijativu.

Smatramo da bi se izgradnjom ovog memorijalnog objekta u kojem bi se na adekvatan način čuvala do sada prikupljena građa i kopije građe koja je već izložena u „Spomen sobi 511.sbbr“ u Pištalinama i „Spomen sobi 2bb 511.sbbr“ u Bosanskoj Otoci, mnogo veći broj, prije svega mladih ljudi, turista i gostiju našeg grada, moglo upoznati sa herojskom borbom pripadnika 511.sbbr. Osim toga mišljenja sam da bi iz ličnih arhiva koje posjeduju pripadnici 511.sbbr i ratnog sastava PS Bosanska Krupa vjerovatno izvukli još više svjedočanstava o herojskoj borbi za oslobođenje Bosanske Krupe.”

Kako se navodi u saopćenju objekat bi trebao biti pod ingerencijom općine Bosanska Krupa i imao bi stalno zaposlenog kustosa, finasirao bi se budžeta općine Bosanska Krupa, Unsko-sanskog kantona i Budžeta Federacije BiH. Objekt bi se završio 17.septembar 2020. godine kada se obilježava 25.godina oslobođenja Bosanske Krupe.

Ostavi komentar
Učitava se...
Povezano