BOSKRUPA.ba
Bosanska Krupa

Promocija knjige „Država BiH u fokusu“ autora dr.Denisa Bećirovića

„U četvrtak 30.augusta od 17 sati u Domu kulture u Bosanskoj Krupi KO SDP BIH USK I Općinski odbor SDP-a Bosanska Krupa organzuje promocija knjige autora dr. Denisa Bećirovića “Država Bosna i Hercegovina u fokusu”

U knjizi su obrađene, za Islamsku zajednicu vrlo važne činjenice koje će, na ovaj način, biti otete zaboravu.

Kroz šest godina rada i istraživanja Denis Bećirović je došao do 35 do sada ne otvorenih arhivskih fondova i sve što je u knjizi kazano do sada je bilo je gotovo nepoznato.

Knjiga donosi i niz dokumenata o izgubljenim vakufima, stradanjima imama, odlasku na Hadž, a sve u teškom razdoblju za Islamsku zajednicu.

OO SDP BiH Bosanska Krupa poziv na promociju knjige dr.Denisa Bećirovića, “Država Bosna i Hercegovina u fokusu“ upućuje svim dobronamjernim stanovnicima bosanskokrupske općine jer je ovo jedno od najopsežnijih dijela koje tretira Islamsu zajednicu u vrijeme avnojevske Jugoslavije

Červrtak,30.august 2018. godine od 17 sati ,
Dom kulture Bosanska Krupa,

Promocija knjige „Država Bosna i Hercegovina u fokusu“ autora dr.Denisa Bećirovića.“

Ostavi komentar
Učitava se...
Povezano