You are currently viewing 25. godina od oslobođenja Kobiljnjaka

25. godina od oslobođenja Kobiljnjaka

U toku jutamjih sati 23. maja 1995. godine borci 511. slavne brdske brigade predvođeni elitnim jedinicama izveli su munjevitu i odlučnu akciju u reonu Kobiljnjaka. Pred naletom slavnih junaka 511. brigade popucale su sve linije agresora. Tako počinje bosanskokrupski oslobodilački put.

Za samo 2 sata i 20 minuta ove dobro isplanirane, vješto vođene i izvedene akcije oslobođena su tri kvadratna kilometra države BiH. Eliminisan je jedan od dva mostobrana koje su agresori uspostavili krajem novembra 94. na lijevoj obali Une.

Jedinice 511. slavne ovladale su dominantnom kotom na ovom području, oslobođena je putna komunikacija Bosanska Krupa – Bosanska Otoka, a industrijska zona u čijem sklopu se nalazi kombinat “Una”, “Krupatrans”, “Autoservis”, Benzinska pumpa, “Goša” i “Gradska pekara” vraćeni su u sastav slobodnih dijelova Bosanske Krupe. Nova linija odbrane uspostavljena je na samoj obali Une.
Kompletan bataljon iz takozvane 1. novigradske brigade tzv. vojske RS, tačnije oko četiri stotine agresora, potpuno je razbijen.

Braneći svoj grad, na padinama Kobiljnjaka, Padeža, Hodžinca i Halkića, živote je položilo 27 pripadnika 511. slavne brdske brigade.“

Ostavi komentar