You are currently viewing BOSANSKA KRUPA “Grad za sva vremena”

BOSANSKA KRUPA “Grad za sva vremena”

Još jedan u nizu promotivnih videa općine Bosanska Krupa, uz retrospektivno izlaganje općinskog načelnika, prikazana je ljepota Bosanske Krupe, gradska čaršija i okolna priroda, te je predstavljena privreda grada, kao i važne kulturne manifestacije.

Ostavi komentar