You are currently viewing IN MEMORIAM – AZMIR MUŠELJIĆ

IN MEMORIAM – AZMIR MUŠELJIĆ

S velikom tugom Krupljani su primili vijest da je u 48-oj godini života preminuo njihov dragi sugrađanin Azmir –Azi Mušeljić.

Azmir Mušeljić rođen je u Bosanskoj Krupi 10.septembra 1971. godine.U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu. Tih i skroman momak sa ulica Bosanske Krupe pomalo je igrao košarku. Međutim u najtežim vremenima za Bosansku Krupu i BiH od aprila 1992.godine do oktobra 1995.godine bio je na prvoj liniji, u prvim redovima, više puta ranjavan.

Od običnog borca do komandira čete i zamjenika komandanta bataljona te člana najelitnije jedinice 511. Slavne brdske brigade „Faraoni“ više puta je pohvaljivan i odlikovan za svoje zasluge i nesebičan doprinos u odbrani i oslobadjanju Bosanske Krupe i dijelova BiH, od strane komandanta 511. Sbbr , 5.Korpusa i Generalštaba Armije BiH. Među njima je i jedno od najvećih ratnih priznanja „Srebrni štit“, dodijeljeno od strane komandanta Glavnog štaba Oružanih snaga R BiH.

Jedno vrijeme poslije rata ostao je u Oružanim snagama BiH, a potom se u želji za egzistencijom i boljim životom otisnuo van granica BiH.

Kao mlad čovjek teško je obolio i nekoliko godina hrabro se nosio sa svojom bolešću sve do posljednjeg trenutka.

Dženaza-namaz Azmiru Mušeljiću klanjat će se u četvrtak, 18.oktobra, nakon podne namaza u 13,30 sati ispred Gradske džamije u Bosanskoj Krupi a ukop merhuma obavit će se na mezarju „Hum“ u Bosanskoj Krupi.

Ostavi komentar