You are currently viewing Godišnjica od formiranja 511. slavne brigade

Godišnjica od formiranja 511. slavne brigade

511. slavna brdska brigada je formirana 1. septembra 1992. godine kao 111. bosanskokrupska pješadijska brigada u mjestu Pištaline kod Bosanske Krupe s ciljem odbrane slobodnih teritorija od agresora. Brigada je djelovala u sastavu Petog korpusa Armije RBiH. Brigada tokom svog postojanja ni u jednom trenutku nije imala problema sa brojnom popunjenošću ali je glavni problem ove brigade kao i uostalom i čitave Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljao problem nedostatak oružja i vojne opreme. Pa i uprkos tome njen doprinos tokom rata u Bosni i Hercegovini je bio izuzetno značajan i velik.

Osnivanje i ratni put

511. slavna brdska brigada formirana je 1. septembra 1992. godine od već formiranih jedinica TO općine Bosanska Krupa i dijela mobilisanog ljudstva. Brigada se na dan svog formiranja sastojala od Komande sa prištapskim jedinicama, tri pješadijska bataljona i jedinicama za podršku: mješovite artiljerijsko-minobacačke baterije 120 mm, mješovitog protivoklopnog voda i mješovitog LARV PZO sa ukupno 1692 borca i starješine.

Naređenjem Generalštaba AR BiH od 1. aprila 1993. godine brigada je preimenovana u 511. brdsku brigadu.

Komanda

Za prvog komandanta brigade imenovan je Ismet Mujanović a načelnik štaba i zamjenik komandanta brigade bio je Ilijaz Osmanagić. Drugi komandant brigade bio je Fadil Hasanagić a po njegovom odlasku u Komandu 5. Korpusa na čelo 511. slavne na kratko vrijeme dolazi Sakib Butković a potom nakon nešto više od 2 mjeseca naredbom komandanta 5. Korpusa na čelo komande 511. brdske brigade postavljen je Mirsad Crnkić. Mirsad Crnkić je na tom mjestu bio od 14. septembra 1993. godine pa sve do 13. juna 1994. godine kada je izvršavajući borbeni zadatak poginuo u reonu Todorova na ratištu prema tzv. AP ZB. Poslije njega na mjesto komandanta sa mjesta zamjernika komandanta 5. korpusa dolazi Mirsad Sedić pod čijom komandom 511. slavna ostvaruje i svoje najveće pobjede koje su rezultirale oslobađanjem Bosanske Krupe 17. septembra 1995. godine. Nekoliko mjeseci poslije oslobođenja na čelo brigade dolazi Alija Kurtović i on je posljednji ratni komandant 511. slavne. Poslije potpisivanja mirovnog sporazuma čast da bude posljednji komandant ove proslavljene jedinice imao je Husnija Avdagić.

Priznanja

14. decembra iste godine odlukom Predsjedništva R BiH brigadi je dodijeljen počasni naziv slavna dok su za izvanredne uspjehe ostvarene u borbi protiv neprijatelja 47 boraca i starješina ove brigade odlikovani najvišim ratnim priznanjem zlatni ljiljan, a tri borca su dobili priznanje Srebreni štit.

Ostavi komentar