You are currently viewing Hoće li 511.slavna brigada napokon dobiti svoj muzej?

Hoće li 511.slavna brigada napokon dobiti svoj muzej?

Na 23.sjednici općinskog vijeća Bosanska Krupa koja je održana 6.septembra vijećnik Muhidin dr Šertović je pokrenuo inicijativu za izgradnju „ Muzeja 511.slavne bbr“ u Bosanskoj Krupi.

U inicijativi dr.Šertovića između ostalog stoji:

„Mišljenja sam da je poslije skoro 23 godine od oslobođenja došlo vrijeme da se i u samom centru općine Bosanska Krupa izgradi „Muzej 511.sbbr.“ i zbog toga pokrećem ovu inicijativu.

Smatramo da bi se izgradnjom ovog memorijalnog objekta u kojem bi se na adekvatan način čuvala do sada prikupljena građa i kopije građe koja je već izložena u „Spomen sobi 511.sbbr“ u Pištalinama i „Spomen sobi 2bb 511.sbbr“ u Bosanskoj Otoci, mnogo veći broj, prije svega mladih ljudi, turista i gostiju našeg grada, moglo upoznati sa herojskom borbom pripadnika 511.sbbr. Osim toga mišljenja sam da bi iz ličnih arhiva koje posjeduju pripadnici 511.sbbr i ratnog sastava PS Bosanska Krupa vjerovatno izvukli još više svjedočanstava o herojskoj borbi za oslobođenje Bosanske Krupe.”

Kako se navodi u saopćenju objekat bi trebao biti pod ingerencijom općine Bosanska Krupa i imao bi stalno zaposlenog kustosa, finasirao bi se budžeta općine Bosanska Krupa, Unsko-sanskog kantona i Budžeta Federacije BiH. Objekt bi se završio 17.septembar 2020. godine kada se obilježava 25.godina oslobođenja Bosanske Krupe.

Ostavi komentar