You are currently viewing Javni poziv: Poticaji za poslodavce i samozapošljavanje

Javni poziv: Poticaji za poslodavce i samozapošljavanje

Poticaji su namijenjeni poslodavcima koji imaju registriran vezani obrt i srodne djelatnosti kao fizička lica sa sjedištem na području općine Bosanska Krupa, u nabavci sredstava za rad, opreme i repromaterijala, te nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje USK sa prebivalištem na području općine Bosanska Krupa koja žele pokrenuti vlastiti biznis, a koji nisu korisnici poticajnih sredstava za registraciju djelatnosti putem Zavoda za zapošljavanje u zadnjih godinu dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Prijave se podnose putem pošte u zatvorenim kovertama s naznakom: „Prijava za dodjelu poticajnih sredstava -ne otvaraj“ na adresu: Općina Bosanska Krupa, ul. Terzića b.b., Projektni tim za pripremu i realizaciju Programa poticaja, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) općine Bosanska Krupa.

Javni poziv – LINK
Prijavni obrazac/Poslodavci – LINK
Prijavni obrazac/Samozapošljavanje – LINK

 

Ostavi komentar