You are currently viewing Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom COVID 19 prestao radni odnos

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći Općine Bosanska Krupa licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom COVID 19 prestao radni odnos.

2. FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva za dodjelu jednokratne novčane pomoći su predviđena Budžetom općine Bosanska Krupa za 2020. godinu i dodjeljivat se u skladu sa Pravilnikom o postupku i uvjetima dodjele jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja nesreće izazvane virusom COVID 19 prestao radni odnos, broj: 01-11-3558/20 od dana 03.6.2020.godine.

3. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju lica kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom COVID 19 prestao radni odnos pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće kriterije:

a) da podnosilac zahtjeva na dan proglašenja stanja prirodne nesreće ima prebivalište na području općine Bosanska Krupa,
b) da je podnosiocu zahtjeva utvrđen prestanak radnog odnosa za vrijeme trajanja prirodne nesreće,
c) da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih lica,
d) da podnosilac zahtjeva nije ostvario drugi vid jednokratne novčane pomoći iz nadležnosti JU Služba za zapošljavanje Unske-sanskog kantona, Biro rada Bosanska Krupa.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći po ovom Javnom pozivu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva,
  • Obavještenje o prebivalištu za podnosioca zahtjeva,
  • Dokaz da je radni odnos prestao za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće (rješenje, odluka ili drugi pravni akt poslodavca),
  • Uvjerenje da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih lica sa obaveznom naznakom da nije ostvareno pravo na novčanu naknadu za nezaposleno lice,
  • Tekući račun podnosioca zahtjeva.

Svi traženi dokumenti moraju biti priloženi u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

5. PODNOŠENJE PRIJAVA/ZAHTJEVA NA JAVNI POZIV, ROKOVI I NAČIN DODJELE NOVČANIH SREDSTAVA

Javni poziv će biti objavljen na oglasnim pločama Općine Bosanska Krupa i na web stranici Općine Bosanska Krupa.

Javni poziv ostaje otvoren do 1. 7.2020. godine.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi Službi za upravljanje razvojem poštom preporučeno ili putem protokola Općine Bosanska Krupa na adresu: Općina Bosanska Krupa, UI. Terzića bb, sa naznakom: ,,Prijava na javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom COVID 19 prestao radni odnos”.

Zahtjevi će se rješavati po redoslijedu podnošenja.

Nakon provedene procedure po Javnom pozivu preliminarne, odnosno konačne liste će biti objavljene na web stranici i oglasnoj ploči Općine Bosanska Krupa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije se mogu dobiti od Službe za upravljanje razvojem na broj telefona: 037/961-460.

LINK POZIVA

TEKST JAVNOG POZIVA

Ostavi komentar