You are currently viewing Za tri godine Bosansku Krupu napustilo oko 4500 radno sposobnih građana

Za tri godine Bosansku Krupu napustilo oko 4500 radno sposobnih građana

Bosnu i Hercegovinu je od 2013. do 2019.godine napustilo 530.000 stanovnika. Podaci su to iz Ankete o radnoj snazi, koje su prije godinu dana objavile Agencija za statistiku BiH i Unija za održivi povratak i integracije u BiH. Samo u 2017. i 2018. godini čak 28.387 građana Unsko-sanskog kantona, odnosno 10,38 posto od ukupnog broja stanovnika, zatražilo je od resornog MUP-a izdavanje potvrde o nekažnjavanju u svrhu zapošljavanja u inostranstvu, što predstavlja prvu zvaničnu i konkretnu brojku kada je riječ o iseljavanju stanovništva iz USK-a. Već danas ovim podacima treba dodati i 2019.godinu i novih oko 14.000 stanovnika koji su se zaposlili negdje u Evropskoj uniji.

U istom periodu, iz Bosanske Krupe (25.545 stanovnika), potvrdu o nekažnjavanju u svrhu zapošljavanja u inostranstvu zatražilo je 3.097 osoba a tome se treba dodati, prema procjenama, i oko 1.500 naših sugrađana koji su to učinili u 2019.godini. Tako je za samo protekle tri godine oko 4.500 naših radno sposobnih sugrađana ili 17 posto od ukupnog broja stanovnika pronašlo posao u inostranstvu.

Koliko je onih koji posao još uvijek čekaju u Bosanskoj Krupi govore podaci Službe za zapošljavanje USK, odnosno Biroa rada, prema kojima su krajem decembra 2019.godine evidentirane 3.434 nezaposlene osobe, od čega je 1.936 žena ili 56 posto. Onih koji prvi put traže posao je 1.545. Dvije trećine od ovog broja su žene. Među onima koji prvi put traže posao je i 596 demobilisanih vojnih obveznika.

Na evidenciji Biroa rada Bosanska Krupa nalazi se 175 visokoobrazovanih osoba a 73 posto njih su žene. Po 25 posto ili po četvrtinu od ukupnog broja nezaposlenih čine osobe sa srednjom stručnom spremom (831) i KV radnici (887). Najviše je nekvalifikovane radne snage – 1.384 ili 40 posto. Na evidenciji nezaposlenih nalaze se osobe svih zanimanja i svih životnih dobi od 15 pa do 60 i više godina starosti. Među nezaposlenima su profesori, inženjeri, ekonomisti, vozači, varioci,zidari, tesari … a najviše je krojača (227), tehničara finalne obrade drveta (143), mašinskih tehničara (134), šumarskih tehničara (117), gimnazijalaca (112 i prodavača (103).

I na kraju, podatak da je broj nezaposlenih krajem 2019. ( 3.434 ) u odnosu na 2018. ( 3.841) manji za 407. Da li se radi o zapošljavanju na domaćem tržištu ili u inostranstvu i šta nam donosi budućnost teme su koje traže odgovore već danas.

//izvor:Senada Avdagić/RadioBK.ba

Ostavi komentar