BOSKRUPA.ba
Internet portal

Dan kada je propao još jedan plan o brzom zauzimanju Bihaćkog okruga

Februarska ofanziva - Hasin vrh'94

2.453

Na današnji dan, 6.februara 1994. godine počela je jedna od najžešćih ofanziva agresora na Bihaćki okrug, koja je trajala do marta iste godine. Cilj agresora bio je protjerivanje snaga Petog korpusa Armije RBiH sa Grabeškog i Grmuško-srbljanskog platoa, ulazak u kanjon Une, zauzimanje Hidroelektrane „Kostela“ i presijecanje komunikacije Bihać – Cazin. Podršku agresoru dala je i Narodna odbrana tzv. Autonomne pokrajine „Zapadna Bosna“ na čijem čelu se nalazio osuđeni ratni zločinac Fikret Abdić. Herojskim i nadljudskim naporima jedinica 5. korpusa spriječeno je ostvarivanje ciljeva neprijatelja

Ofanziva srpskih snaga planirana je i pripremljena u Komandi Glavnog štaba Vojske tzv. Republike Srpske, a provele su je jedinice 1. i 2. krajiškog korpusa.

Nakon intezivne artiljerske vatre kojom su bile izložene jedinice 501. Slavne i 503. Slavna brdske brigade 5. korpusa, prigradska i gradska naselja Bihaća, te rubni dijelovi Cazinske općine, u jutarnjim satima otpočeo je napad pješadije i oklopno-mehaniziranih jedinica agresorskih srpskih snaga.

Pravci napada bili su: kasarna Grabež – naselje Spahići, Drenovo Tijesno – kota Hasin vrh, Drenovo Tijesno – Vršak i kasarna Grabež – Greben. Jedinice 5. korpusa pružile su maksimalan otpor i onemogućile brze prodore neprijateljskih snaga. Prvih dana zahvaljujući neprekidnoj artiljerijskoj pripremi i konstantnim pješadijskim napadima, srpske snage imale su određeni uspjeh. Vođene su svakodnevno nadljudske borbe koje su rezultirale gubicima na obje strane.

Uvođenjem u borbu i drugih jedinice 5. korpusa neprijatelj je zaustavljen i krenulo se u kontranapad. Srpski vojni i politički vrh se morao pomiriti sa činjenicom da je plan o brzom zauzimanju Bihaća propao.

Ostavi komentar
Povezano

Ova web stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Slažem se Pročitaj više