You are currently viewing Oprez kroz kanjon Une

Oprez kroz kanjon Une

Ekipe putne operative su na terenu u općini Bosanska Krupa gdje po prioritetima vrše čišćenja , proširenja i posipanje puteva abrazivnim materijalom. Visina snijega u prosjeku se kreće od 10- 15 cm,na prevojima i do pola metra kao što je putni pravac Bos.Krupa -Bos.Petrovac(Risova greda), javlja RadioBK.

Magistralni put M14 Bos.Otoka -Bos.Krupa-Cazin Srbljani je očišćen,posut i proširen. Pažnja se skreće na učestale odrone kamenja na kolovoz, ali i pojava pucanja i pada drveća na kolovoz usljed težine snijega.

Nadalje,prema informacijama putne operative firme „KOV-GRAD” Bužim put Bos.Krupa-Sanski Most je prohodan, očišćen,ali postoji mogućnost nanosa snijega usljed djelovanja vjetra.

Regionalni put Bos.Krupa-Bos.Otoka-Bužim je takodje očišćen i proširen na čijim pojedinim dionicama ima ugaženog snijega i leda u visini 1cm kao i put Jezerski-Mahmić selo.

Ostavi komentar