You are currently viewing Javni oglas za prijem kadeta u Graničnu policiju BiH

Javni oglas za prijem kadeta u Graničnu policiju BiH

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem X klase kadeta: 100 (stotinu) kadeta sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu „Policajac“

Prijavu na oglas sa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

Granična policija Bosne i Hercegovine
Reufa Muhića 2-A, 71 000 Sarajevo,
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem kadeta“.

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj štampi.

LINK OGLASA

Javni Oglas Za Prijem Kadeta X klase u činu „Policajac“ Granične Policije BiH.pdf

Obrazac za prijavu na javni oglas X klase

Ostavi komentar